Kniha prianí a sťažností Univerzitnej jedálne UKF v Nitre

Na tejto stránke môžete zanechať vaše pripomienky k práci Univerzitnej jedálne UKF v Nitre.

Informácie o Univerzitnej jedálni UKF v Nitre sa nachádzajú na webovej stránke Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/univerzitna-jedalen

 

Comments powered by CComment

Kontakt na Univerzitnú jedáleň

Ing. Igor Paulovič
riaditeľ Univerzitnej jedálne
tel.: +421 37 6408 091
e-mail:
 
Adresa:
Univerzitná jedáleň UKF v Nitre
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra
 

Dokumenty